czipowanie psów


Czipowanie zwierząt w Warszawie

Po raz kolejny rusza bezpłatna akcja czipowania psów i kotów. To szczytne przedsięwzięcie prowadzone jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
Akcja realizowana jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku (uchwała nr LXXVII/1995/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 marca 2014 r.) i będzie trwać do 15 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych.
Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych .
Aby jednak bezpłatnie wszczepić swojemu czworonożnemu przyjacielowi czip, trzeba spełnić kilka warunków.
W akcji mogą wziąć udział zwierzęta, które ukończyły 4 miesiąc życia.
Właściciel jest zobowiązany do okazania dowód tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego jego prawo do zwierzęcia. Ponad to konieczne jest wypełnienie w dwóch egzemplarzach wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa lub kota. Niezbędne jest również okazanie aktualnej książeczki szczepień oraz aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonaniu elektronicznego oznakowania zwierzęcia z numerem czipa, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu.